Početna Galerija Kontakt Istoričar Zavičanje Kulture
CRKVA SV. ARH. MIHAILA U SENTI 1751-2001. SRPSKA ČITAONICA U SENTI 1868-1957. STEVAN SREMAC „SENĆANIN“ SRP. CRK. PEV. DRUŠTVO „ZORA“ U SENTI 1886-1941. STEVAN SREMCA „SENĆANIN“  drugo dopunjeno izdanje PARASTOS STEVAN SREMCU 2006.aug.24. JOVAN DJORDJEVIĆ JOVAN – JOCA – VUJIĆ POČASNI GRADJANIN INICIJATOR JE... PČESA magyar srpski српски menu

 

FM Parfumes

 

 

 

Gemes-Roses

 

Sajtovi net

 

 Srpsko crkveno pevačko društvo "Zora" u Senti 1886-1941
Umesto predgovora

Srpsko crkveno pevačko društvo Zora u Senti 1886-1941


TRILOGIJA PETRA TERZIĆA


POSLE MONOGRAFIJA O CRKVI SV. ARHANGELA MIHAILA U SENTI (1751-2001) I SRPSKOJ ČITAONICI U SENTI (1868-1957) NEUMORNI SENĆANIN PETAR TERZIĆ NAS JE OBRADOVAO I OBDARIO KNJIGOM CRKVENO PEVAČKO DRUŠTVO "ZORA" U SENTI (1886-1941).

SENTA - KAKO JE VEĆ JEDNOM NAVEDENO - ZNAČI RODNO MESTO. KO ZNA ŠTA JE SVE RADJALA I KOGA JE SVE RODILA DOK JE TO IME ZARADILA? ČITAJUĆI TRILOGIJU PETRA TERZIĆA, KAO DA SE UJEDNO I RASPITUJEMO O SVEMU TOME A NAJVIŠE O SEBI KOD NEKOG KO O NAMA ZNA VIŠE NEGO MI SAMI. I, KAO DA SE NA SVAKOJ STRANI SVESNO RADJAMO I OTKRIVAMO RAZLOG VIŠE ŠTO SMO SE RODILI BAŠ U SENTI. KAO DA NIJE REČ O CRKVI, ČITAONICI, PEVAČKOM DRUŠTVU, NEGO O NEKOJ NASUŠNOJ I ISCRPNIJOJ KRŠTENICI.

KULTURNE INSTITUCIJE SU NAJVAŽNIJA LEGITIMACIJA - PRESUDNA ZA OPSTANAK, SAMOSVEST I SAMOPOŠTOVANJE JEDNOG NARODA. A TO ZNAČI DA CRKVA NIJE SAMO CRKVA, DA ČITAONICA NIJE SAMO ČITAONICA, DA PEVAČKO DRUŠTVO NIJE SAMO PEVAČKO DRUŠTVO. NIJE SLUČAJNO ZNAMENITI SENĆANIN, G. VUJIĆ, ZABELEŽIO DA SE U ONO DOBA U POZORIŠTE IŠLO KAO NA LITURGIJU. I KAO ŠTO SVEDOČI OVA KNJIGA - PEVAČKO DRUŠTVO NIJE SAMO PEVALO U HRAMU NEGO IMALO I KULTURNU ULOGU U DUHOVNOM ŽIVOTU GRADA, DOČEKIVALO KRALJA I OSLOBODILAČKU SRPSKU VOJSKU.

U TEKSTU UVRŠĆENOM U SPOMENICU, POSVEĆENU SRPSKOJ ČITAONICI, PEJIN ATILA JE NAPISAO DA SE SRBI U SENTI, OSNIVAJUĆI SVOJE INSTITUCIJE I BRINUĆI SE O SVOJOJ POSEBNOSTI, NISU ODVAJALI OD DRUGIH VEĆ SU ZAJEDNO SA DRUGIMA UČESTVOVALI U DRUŠTVENOM ŽIVOTU I DONOŠENJU NAJVAŽNIJIH ODLUKA.

TO JE NAJBOLJI ODGOVOR NA PITANJE ZAŠTO SE OBJAVLJUJU OVAKVE KNJIGE, KOJE SE OBNAVLJAJUĆI PAMĆENJE ZALAŽU I ZA OBNAVLJANJE OVIH INSTITUCIJA.

ORUŽJA KULTURE SU ONA KOJIMA ODAVNO NIŠTA NE STOJI NA PUTU. A TO ZNAČI DA ODGOVORNOST ZA SVOJ OPSTANAK VIŠE NIKO NE MOŽE PRENETI NA NEKOG DRUGOG.

RAZLOZI ZBOG KOJIH SU, U SVOJE VREME OSNOVANE SRPSKA ČITAONICA I SRPSKO PEVAČKO DRUŠTVO, SU ONI ISTI ZBOG KOJIH BI IH VALJALO OBNOVOTI DANAS.


Matija Bećković
Matija Bećković