Početna Galerija Kontakt Istoričar Zavičanje Kulture
CRKVA SV. ARH. MIHAILA U SENTI 1751-2001. SRPSKA ČITAONICA U SENTI 1868-1957. STEVAN SREMAC „SENĆANIN“ SRP. CRK. PEV. DRUŠTVO „ZORA“ U SENTI 1886-1941. STEVAN SREMCA „SENĆANIN“  drugo dopunjeno izdanje PARASTOS STEVAN SREMCU 2006.aug.24. JOVAN DJORDJEVIĆ JOVAN – JOCA – VUJIĆ POČASNI GRADJANIN INICIJATOR JE... PČESA magyar srpski српски menu

 

FM Parfumes

 

 

 

Gemes-Roses

 

Sajtovi net

 

 PČESA
Stacije

Pčesa

Štacije programa promocije knjige
"Komšija, pa Bog"

(subota, 19. 10. 1996.)


Prva štacija

(8.45-9.30 sati)

Zborište ispred hotela "Rojal", u centrumu Zente koja se prvi put pominje 1216.


Opet prva štacija

(9.00-9.30 sati)

Prvi divan domaćina i gostiju ispred hotela "Rojal". Divanisti su: presvetli Petar Terzić (Šećerov), dipl. ing., Raša Popov, sa banacke strane i Veselin Lazić, bačke strane. Posle divana tanak fruštuk, ondak na put.


Druga štacija

(9.30-10.15 sati)

Donjogradska crkva Svetog srca (Alsóvárosi Szent Szív templom). To je trobrodna crkva sa tlocrtom u obliku latinskog krsta, rađena u istorijskom maniru neogotskog stila. Izgrađena je 1893. O istorijatu crkve kazuje Valkai Zolika. Hor "Spomenak" iz Novog Sada otpevaće dve duhovne pesme. Do crkve se ide avtobusima - nećemo da se naš narod zamara.


Treća štacija

(10.15-11.00 sati)

Pravoslavna crkva Sveti Arhangel Mihailo. To je provincijalna jednobrodna austro-barokna bazilika sa tri traverze, petougaonom apsidom i plitkim trasseptom. Izgrađena je 1751 (sadašnji izgled 1764). Ikonostas je izrađen 1782. od Arhiepiskopskog slikara Jovana Isailovića, rodom iz Dalja. Sveštenik Dušan Stefanović govori o istorijatu crkve. Hor "Spomenak", pošto je mlađan po sastavu, svuda stiže. Otpevaće u svom prepoznatljivom stilu dve duhovne pesme.


Četvrta štacija

(11.00-13.45 sati)

Dom kulture "Evžen", koji se nalazi ušreh od crkve, jedno 250 velikih ili 300 malih koračaji, izgrađen je 1902. godine u stilu kasne secesije.


Prvo dešavanje u "Evženu"

(11.00-11.20 sati)

Otvaranje izložbe đačkih radova na temu: Komšija. Učestvuju đaci senćanskih osnovnih škola i Pčesina izložba sa Palića. Izložbu otvaraju Milica Spasojević, direktor Centra za likovno vaspitanje i obrazovanje dece i omladine Vojvodine, Miša Lazić i Raša Popov.


Drugo dešavanje u "Evženu"

(11.20-11.50 sati)

Otvaranje izložbe slikara iz komšijskih mesta (slikari - komšije): Barna Kolozsi Valéria, Biacs Ferenc (Kanizsa), Brkušanin Radomir - Zančanjac (Mol), Halugin Sava (Novi Kneževac), Ozsvár Péter (Horgoš), Vrabel Janoš (Čoka). Izložbu otvara, zna se, Raša Popov.


Treće dešavanje u "Evženu"

(11.50-13.45 sati)

Promocija XII knjige "Komšija, pa Bog" koja propoveda toleranciju, suživot, ljubav. U promociji učestvuju: Akademik Stevan Raičković, književnik Raša Popov, prof. dr Miloš Marjanović, Andruško Karolj, grafičar, Aniko Bodor, etnomuzikolog, Monika Romić, glumica, Petar Đermanov, dipl. ing., Petar Terzić, dipl. ing., prof. dr Veselin Lazić, harmonikaški orkestar Muzičke škole "Stevan Mokranjac" pod rukovodstvom profesora Marjane Miličev, Lacko Agneš (violina) uz klavirsku podršku profesora Edit Šantić, KUD "Mika Antić" iz Sente, Ilona Kalman (otpevaće dve mađarske izvorne narodne pesme), Olivera Đukić, Stevan Radojević i Tanja (srpske i slovačke izvorne narodne pesme), čarlama - dva ciganska para iz Srpskog Itebeja, apsolutni šampioni u igrama podvoje (Tulipan `96), Adrijana Čupić (Senta) i Aleksandra Šima (Novi Sad).


Peta štacija

(13.45-14.15 sati)

Otvaranje izložbe senćanskih slikara u galeriji Gradskog muzeja u Senti. Učestvuju: Andruskó Károly, Mezei Erzsébet, Pósa Ede i Verebes György. Izložbu otvara Raša Popov. U otvaranju učestvuju senćanski citraši.


Šesta štacija

(14.30 sati)

Iznenađenje. Domaćini su Milivoj Stanišić, dipl. ecc i Sima Matić - Brašnovanski, dipl. ing. Ko priloži najveću dunju dobija vrednu nagradu.