Početna Galerija Kontakt Istoričar Zavičanje Kulture
CRKVA SV. ARH. MIHAILA U SENTI 1751-2001. SRPSKA ČITAONICA U SENTI 1868-1957. STEVAN SREMAC „SENĆANIN“ SRP. CRK. PEV. DRUŠTVO „ZORA“ U SENTI 1886-1941. STEVAN SREMCA „SENĆANIN“  drugo dopunjeno izdanje PARASTOS STEVAN SREMCU 2006.aug.24. JOVAN DJORDJEVIĆ JOVAN – JOCA – VUJIĆ POČASNI GRADJANIN INICIJATOR JE... PČESA magyar srpski српски menu

 

FM Parfumes

 

 

 

Gemes-Roses

 

Sajtovi net

 

 Srpsko crkveno pevačko društvo "Zora" u Senti 1886-1941
Rezime SR

Srpsko crkveno pevačko društvo Zora u Senti 1886-1941

Srpsko crkveno pevačko društvo ,,Zora“ u Senti osnovana je 1886. godine.Nacrt za osnovna pravila društva su odobrena 27. aprila 1889. godine, pa taj datum možemo smatrati datumom kada je rad društva i zvanično odobren od strane Mađarskok kraljevskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Potreba da se osnuje pevačko društvo nameće se već 1876. godine, kada se na sednici mesnog Školskog odbora govori ,,o vladanju religioznom i moralnom srpskih učitelja u školi i crkvi.

Na istoj sednici se zaključuje da su ,,učitelji dužni decu učiti pojati - a ako bi ih izvan časova školskih učili, da se nagrade“.

U prvom članu Nacrta osnovnih pravila pevačkog društva ,,Zora“, piše: ,,Društvo se osniva i nosi ime Srpsko crkveno pevačko društvo ,,Zora“, u Senti sa zadatkom, da pojanjem pri bogosluženjima budi i uzdiže hrišćansku pobožnost i da pevanjem svetovnih pesama omili u građanstvu harmonično pevanje.“

Pevačko društvo ,,Zora“ je probe održavalo u ,,velikoj dvornici,, Srpske čitaonice gde je držalo i svoju dokumentaciju i note.

Probe Pevačkog društva ,,Zora“ održavane su u Crkvi svetog arhangela Mihaila, na galeriji - horu. Crkveno pevačko društvo ,,Zora“ pojalo je u svetom Hramu na svetim Bogosluženjima crkvene pesme ,,koje su religiozno moćno uticale na prisutne, koji su se u svetom Hramu skupili, da izraze svoju privrženost veri pradedovskoj i okrepe dušu vrlinama hrišćanskim.“

Rušenjem zgrade Srpske čitaonice 1987. godine arhiva Pevačkog društva ,,Zora“ se prenosi u zgradu parohijskog doma gde se i sada čuva.

U parohijskom domu se čuvaju i orgulje koje su bile u vlasništvu Srpske čitaonice a koja je Pevačko društvo koristilo na probama.

Pevačko društvo ,,Zora“ je u prostorijama Srpske čitaonice održavalo posela, priredbe, koncerte i besede, često sa ciljem prikupljanja ,,pripomoći i sirotoj deci školski podarenoj“.

Često su organizovana veselja i igranke ali i koncerti pevačkih društava iz okolnih mesta.

Veće i svečanije priredbe su organizovane u pozorišnoj sali Evžena i u svečanoj sali hotela Rojal.

Kada je 16. novembra 1918. godine u Sentu ušla Srpska oslobodilačka Kraljevska vojska toplo i razdragano su je pozdravili rukovodioci Pevačkog društva ,,Zora“. Društvo je pripremilo i ,,kulturni program širokoh razmera, koji je imao za cilj da ponovo probudi rad društva koji se za

vreme prvog Svetskog rata odvijao u skromnim razmerama“

Komandir grada, Velimir Ž. Atanasijević, konjički potpukovnik 29. juna 1919. godine organizuje dan ,,Ratnih invalida“. Tom prilikom je Pevačko društvo ,,Zora“ organizovalo takmičenje u pevanju a prihod od ulaznica i dobrovoljni prilozi su išli kao pomoć ratnim invalidima.

Kada je 26. jula 1919. u Sentu došao prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević (tada regent), u odboru za doček je bila i delegacija Pevačkog društva ,,Zora“ sa rukovodstvom i celim horom.

Na proslavi 50 - godina Vatrogasnog društva u Senti, 7/8. septembra 1924. godine, učestvuje ,,Kolo Srpskih sestara“ i Senćanska Srpska crkvena Pevačka družina ,,Zora“. Ovo nije bio i jedini nastup ove dve društvene organizacije.

Posle rekonstrukcije, pravoslavnu crkvu sv. arhangela Mihaila u Senti je osvetio dr. Irinej Đurić Episkop Bački. Njegova visost je boravila u Senti 3,4 i 5. oktobra. U subotu 3. oktobra, priređena je bakljada ispred pravoslavne crkve a Pevačko društvo ,,Zora“ i Vatrogasni orkestar su izveli nekoliko umetničkih pesama. U nedelju 4. oktobra, na svečanoj liturgiji, pojalo je Pevačko društvo ,,Zora“ zajedno sa ocem Damaskinom, pevačem vladičanskog đačkog pevačkog društva.

Na dan ujedinjenja 1. decembra 1929. godine Pevačko društvo se ponovo predstavila javnosti.

Na dan pravoslavnog Božića, 8. januara 1932. godine Pevačko društvo ,,Zora“ priređuje koncert koji je veoma uspeo a sledeće godine gostuje u Kikindi.

Skupština Pevačkog društva ,,Zora“ 18. februara 1934. godine, donosi nova pravila. Jedno od novih pravila glasi: ,,društveno članstvo se deli na izvršne, potpomažuće za koje je članarina 24 dinara godišnje i dobrotvore koji u ratama u roku od dve godine treba da uplate 1000 dinara.“

Na dan sv. Save, 27. januara 1938. godine u Državnoj realnoj gimnaziji u Senti održana je Svetosavska proslava sa prepodnevnim i večernjim programom. U prepodnevnom delu, dirigent Pevačkog društva ,,Zora“ gospodin Branko Bukurov, profesor gimnazije je održao predavanje pod nazivom ,,dr. Tihomir Ostojić“.

Pevačko društvo ,,Zora“ je 5. februara 1939. godine održalo redovnu skupštinu - nažalost poslednju. Konstatovano je da je 1938. godini u društvo došlo više članova nego u zadnjih deset godina.

,,Sloga , list za grad Sentu , senćanski i novokneževački srez,, 13. januara 1940. godine objavljuje članak pod naslovom ,,Jedna od najuspelijih srpskih zabava,, .

Članak je opširno govorio o zabavi koju je na drugi dan Božića priredila Srpska crkvena pevačka družina ,,Zora“. Na programu je bio komad iz narodnog života sa pevanjem ,,Devojačka kletva“. Komad je predstavio radnju iz osamdesetih godina prošlog veka: ,,borbu srpskog naroda protiv Turaka. Ona borba, mobilizacija, ratna psihoza, donekle aktuelna za današnje mutne međunarodne prilike, kada na sve strane čujemo o ratu.“

Ne zadugo, aprila 1941. godine mađarska kraljevska okupatorska vojna vlast zabranjuje rad Pevačkog društva ,,Zora“.

Ova zvanična zabrana rada društva nije značila i stvarni prestanak rada Pevačkog društva ,,Zora“.

Probe se u to ratno vreme ne održavaju u zgradi Srpske čitaonice nego u crkvi Svetog arhangela Mihaila i to uglavnom pre službe Božje. Crkveni hor je bio prilično desetkovan jer su mnogi članovi bili proterani ili su morali da napuste Sentu.

U to ratno i poratno vreme (1941 - 1951), dirigent hora je gospođa Vera Vujić.

Po njenom odlasku iz Sente rukovođenje i dirigovanje Pevačkim društvom preuzima gospodin Miloš Preradov.

Pevačko društvo u to doba nije zvanično registrovano a poznata je pod imenom Amatersko pevačko društvo. Društvo tako radi sve do 1957. godine.

Godine 1988. na predlog Njegovog Preosveštenstva gospodina dr. Save (Vukovića), pristupa se pripremi i ogranizaciji rekonstrukcije crkve Svetog arhangela Mihaila ,,od temelja do krova“.

Sveta crkva je 1989. godine obnovljena a 3. septembra je Njegovo Preosveštenstvo Episkop šumadijski Gospodin dr. Sava (Vuković), administrator Srpske pravoslavne eparhije Bačke osvetio obnovljeni i pozlaćeni krst na obnovljenom zvoniku hrama Svetog arhangela Mihaila u Senti.

U toj godini pregnuća tadašnji predsednik crkvene opštine gospodin Miloš Preradov, kako piše u Zapisniku Upravnog odbora srpske pravoslavne crkvene opštine - Senta, od 12. maja 1989. godine, čini još jedan napor i ,,ponovo formira Srpsko pevačko društvo ,,Zora“ osnovano još 1886. godine.“

Na žalost, ovaj pokušaj je ostao bez rezultata, jer je to bila više želja nego stvarna mogućnost ponovnog života i rada Senćanske Srpske Crkvene Pevačke družine ,,Zora“.