Početna Galerija Kontakt Istoričar Zavičanje Kulture
CRKVA SV. ARH. MIHAILA U SENTI 1751-2001. SRPSKA ČITAONICA U SENTI 1868-1957. STEVAN SREMAC „SENĆANIN“ SRP. CRK. PEV. DRUŠTVO „ZORA“ U SENTI 1886-1941. STEVAN SREMCA „SENĆANIN“  drugo dopunjeno izdanje PARASTOS STEVAN SREMCU 2006.aug.24. JOVAN DJORDJEVIĆ JOVAN – JOCA – VUJIĆ POČASNI GRADJANIN INICIJATOR JE... PČESA magyar srpski српски menu

 

FM Parfumes

 

 

 

Gemes-Roses

 

Sajtovi net

 

 Crkva Svetog arhangela Mihaila 1751-2001
Rezime HU

Crkva Svetog arhangela Mihaila 1751-2001

A magyar nemesség és a vármegyék inszisztálására 1751. aug. 15-én Mária-Terézia rendeletet hoz a Tiszamenti - Marosmenti határőrvidék megszüntetéséről, melynek értelmében az összes katonai sáncokát át kell adni a vármegyéknek, aminek következtében a határőröknek civil szolgálatba kellett volna kerülni. Ez a rendelet a határőrvidéki katonái körében nagy elégedetlenséget váltott ki, és megkezdődött a tömeges kivándorlás erről a katonai határvidékről.

A kivándorlás megakadályozása céljából az uralkodónő megalapítja a Tiszai koronakerületet, valamint ugyanezen év június 28-án kiváltságlevelet ad ki. Ezen előjogok igen jelentősek és messze hatóak a szerbek Tisza vidéki megmaradása tekintetében.

A kiváltságlevél tizenhetedik pontja így szól: "Az említett Tisza koronakerület koronakerületben a hit, a vallás és az egyházi szertartások gyakorlása, a külső és belső részein, továbbá a régi naptár szerinti ünnepek megtartása, a templomok és tornyok építése, a megadott és megerősített kiváltságok szerint továbbra is teljesen szabadon történik és ezt senki sem gátolhatja meg. A papság földjeikkel együtt sérthetetlen és előjogaik tartósan érvényesek.

Ilyen körülmények között épült 1751-ben a Szent Mihály arkangyal templom. A szerb pravoszláv egyház, a Habsburg monarchia idején a plébániahálózat kialakítása terén megkezdett reform végrehajtása érdekében a hívők támogatását kérte anyagi vonatkozásban. A szerb lakosság a Karlócai érsekséghez tartozó egyházközségekbe tömörül, hasonlóan a felújított ipeki patriarchátus mintájára.

A zentai Szent Mihály arkangyal pravoszláv egyházközség élénk tevékenysége, mindenekelőtt a hívők részvételén alapult.

A plébánia vallásközség egyik alapvető feladata az ifjúság képzése volt, különösen azon időszakban, amikor az általános iskolák kizárólag az egyházközségek illetékessége alatt működtek. A tizennyolcadik század utolsó évtizedében Zentán megalapították a szerb pravoszláv iskolát.

Később, az 1812. évi Királyi rendelet lehetőséget nyújt leányiskolák alapítására, és 1862ben meg is nyílik.

A XIX. század kezdetén és közepén a szertartásrendről szóló könyvek mellett mind gyakrabban megjelentek a szélesebb körű művelődést szolgáló nyomtatott könyvek. A Karlócai egyházközség 1859-ben iskolai könyvalapot, iskolakönyvtárat létesít azon romantikus nemzeti felvilágosodási nézetek alapján, amelyek létrehozták a Matica srpskát is.

Az egyházközség intézménye központi szerepet vállalt az egyház, az iskola és a népi könyvalapok gondozásában. Hatékony vallásközösséggé nőtt a hívők anyagi támogatásának köszönhetően.

A XIX. század hatvanas éveinek végén a Karlócai érsekség egyházközségeinek munkájában új időszak kezdődik, amely az első világháború kirobbanásával ér véget. A háború befejeztével megváltoznak apolitikai és egyháziközségekviszonyai, az egyháziak javára.

Az egyházközségekben egyházi képviselő-testület és egyházi tanács működött, mint a képviselő-testület végrehajtó szerve, melynek hatáskörébe tartozott az egyház és az iskola. E testület választja meg a plébánost és a tanítót, meghatározza a fizetésüket és rendezi az egyházközség vagyonát.

E helyzetnek köszönhetően az egyháznak és egyházközségeknek jelentős szerepük volt a hívők erkölcsi rendjének kialakításában.

A XX. század harmincas éveinek derekán a vallásközségekben súlyos gazdasági válság következett be, az alapítványi földtulajdont elidegenítették- eladták.

A második világháború és a magyar megszállók bevonulásaZentára új feltételeket teremt a vallásközségek munkájához. Ebben az időszakban helyezik át a Szerb keresztet a templomkertbe.

A háborút követő években igen nehéz helyzetben működhetett az egyház az uralkodó kommunista párt ideológiája miatt.

Az egyházi vagyont (föld, házak) nacionalizálják, és a templom fenntartása kizárólag a hívőket terheli.

A Jugoszláv SZFK megszünésével, valamint az uralkodó politika elmarasztalásával az egyház egy úgynevezett "ignorált egyház" helyzetben létezett, 2000. okt. 5-ig a demokratikus változások kivívásáig, amikor kipattant a remény szikrája, hogy a vallás és egyház elfoglalhatják igazságos és méltó helyüket.

A zentai egyházközösségnek vissza kell származtatni vagyonát, a 12 házat és 207 hold szántóföldet, ami lehetővé teszi az alapítvány ténykedésének megújulását.