Početna Galerija Kontakt Istoričar Zavičanje Kulture
CRKVA SV. ARH. MIHAILA U SENTI 1751-2001. SRPSKA ČITAONICA U SENTI 1868-1957. STEVAN SREMAC „SENĆANIN“ SRP. CRK. PEV. DRUŠTVO „ZORA“ U SENTI 1886-1941. STEVAN SREMCA „SENĆANIN“  drugo dopunjeno izdanje PARASTOS STEVAN SREMCU 2006.aug.24. JOVAN DJORDJEVIĆ JOVAN – JOCA – VUJIĆ POČASNI GRADJANIN INICIJATOR JE... PČESA magyar srpski српски menu

 

FM Parfumes

 

 

 

Gemes-Roses

 

Sajtovi net

 

 



Stevan Sremac - "Senćanin" - drugo dopunjeno izdanje
Reč autora

Stevan Sremac


Obeležavanje jubileja 150 – godišnjice rođenja književnika, akademika i Senćanina Stevana Sremca, povod je pisanja moje druge knjige sa naslovom Stevan Sremac - «Senćanin».

Naslovi, prve i druge knjige o Stevanu Sremcu su identični, uvažavajući razlog da je prva knjiga dopunjena novim sadržajima.

Dokumentaciju i podatke za ovu knjigu, nalazio sam u Muzeju grada Beograda (Dokumentacioni centar), Arhivu Biblioteke Akademije Nauka u Beogradu, Rukopisnom odeljenju Matice srpske u Novom Sadu i Istorijskom Arhivu grada Sente.

Zahvaljujem se svima koji su na bilo koji način pomogli realizaciju ove knjige.

Petar Terzić