Početna Galerija Kontakt Istoričar Zavičanje Kulture
CRKVA SV. ARH. MIHAILA U SENTI 1751-2001. SRPSKA ČITAONICA U SENTI 1868-1957. STEVAN SREMAC „SENĆANIN“ SRP. CRK. PEV. DRUŠTVO „ZORA“ U SENTI 1886-1941. STEVAN SREMCA „SENĆANIN“  drugo dopunjeno izdanje PARASTOS STEVAN SREMCU 2006.aug.24. JOVAN DJORDJEVIĆ JOVAN – JOCA – VUJIĆ POČASNI GRADJANIN INICIJATOR JE... PČESA magyar srpski српски menu

 

FM Parfumes

 

 

 

Gemes-Roses

 

Sajtovi net

 

 Srpsko crkveno pevačko društvo "Zora" u Senti 1886-1941
Reč autora

Srpsko crkveno pevačko društvo Zora u Senti 1886-1941


Naše pravoslavno pjenije je grčko - vizantijskog porekla, tradicionalno kulturno blago, koje je do vremena zapisivanja čuvano usmenim predanjem.

Kada su horovi bili žarišta muzičkog života, umetnička instrumentalna muzika u Srbiji je bila tek u povoju.

Horovi su duže od jednog veka bili uporišta duhovnog, kulturnog a u tuđim dedinama i političkog opstanka srpskog naroda.

U horovima su muzički vaspitavani najširi slojevi društva.

Crkveno - molitveno pojanje je na svakog Srbina - pravoslavca religiozno delovalo a uzdizala ga u njegovoj pobožnosti.

Petar Terzić